Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü

Genel Bilgi

Amacı çağın gereklerine ve ülke gereksinimlerine uygun lisansüstü eğitim vermek olan Enstitümüz, bu amacını üniversitemizin vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. İstenilen amaca ulaşırken, daha başarılı öğrencileri programlara almak, mevcut programlardaki dersleri geliştirmek ve ders veren öğretim üyelerinden alanlarında en iyi olanlara ders verdirip, tez yönettirmek dikkate alınmaktadır. Başarılı öğrencilerin seçimlerinde ALES ve Yabancı Dil Başarı puanları ile mezuniyet notlarının yukarıya çekilmesi esas alınmıştır. Enstitüye öğrenci kabulünde giriş için gerekli koşulların kademeli olarak yükseltilmesi, Enstitümüz öğrencilerinin mezuniyet başarı düzeylerini artıracaktır

Bölümler

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
 • Bankacılık ve Finans Doktora Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Programı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Ana Bilim Dalı
 • İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı
 • İşletme Doktora Programı
 • İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Finansman Doktora Programı
 • Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Organizasyon Doktora Programı
 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı
 • Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Müzik Ana Sanat Dalı
 • Müzik Anasanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Özel Hukuk Doktora Programı
 • Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Psikoloji Ana Bilim Dalı
 • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı
 • Sahne Sanatları Anasanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı
 • Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Müzecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
 • Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı
 • Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı