Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Anatomi Yüksek Lisans Programının temel amacı sağlıklı insan bedeninin morfolojik yapısının sistem bazında aktarılması, vücut boşlukların tanımlanması, organların yapılarının, bedendeki konumlarının, vücut yüzeyindeki izdüşümlerinin, birbirleriyle olan komşuluk ilişkilerinin, damarlanmaları ve inervasyonlarının işlevsel bazda irdelenmesi, sağlık alanında gerçekleştirilen rutin uygulamalar açısından önem taşımakta olan referans noktalarının tanımlanması, gözlenen varyasyonların tanımlanması, çeşitli lezyonların anatomik temelde değerlendiri, teorik bilgilerin uygulamalarla bütünleştirilmesidir. Yüksek lisans eğitiminin sonunda öğrencilerin ayrıca edindikleri bilgileri temel alarak projeler geliştirme yetisine sahip olmaları, bunun yanı sıra bilgileriniz özellikle pratik düzeyde aktarabilmeleri amaçlanmaktadır.