Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Doktora Programı

Genel Bilgi

Halk sağlığı doktora eğitim programı 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde başlamıştır. Programın amacı öğrenciye, halk sağlığı temel bilgilerini kazandırarak, bağımsız araştırma yapabilme, bunların sonuçlarından hareketle halk sağlığı alanına giren olayları, bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği ve bu sentezden hareketle, halk sağlığı sorunlarının çözümü için gerekli adımları belirleme ve girişimlerde bulunabilme becerilerini kazandırmaktır.