Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Spor Bilimleri Bölümü Egzersiz ve Sportif Performans tezsiz yüksek lisans programı 5 farklı uzmanlık alanı sunmaktadır. Bu uzmanlık alanları:
1) Sağlık, Hareket ve Fiziksel Uygunluk,
2) Egzersiz ve Spor Psikolojisi,
3) Rekreasyon,
4) Spor Eğitimi,
5) Engelliler için Fiziksel Aktivite ve Spor.

Bu doğrultuda Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, mevcut bilgileri yorumlayabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenciler üniversitenin ve bölümün laboratuar imkanları ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dahilinde ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerde yer almayan bu temel alanda bilim uzmanı derecesine ulaşabilir.