Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Spor Bilimleri Bölümü Egzersiz ve Sportif Performans tezli yüksek lisans programı 5 farklı uzmanlık alanı sunmaktadır. Bu uzmanlık alanları:
1) Sağlık, Hareket ve Fiziksel Uygunluk,
2) Egzersiz ve Spor Psikolojisi,
3) Rekreasyon,
4) Spor Eğitimi,
5) Engelliler için Fiziksel Aktivite ve Spor.

Bu doğrultuda Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Yüksek Lisans programı, Spor Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarınca verilmektedir. Programda alanlarında uzman 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent ders vermektedir.

Spor Bilimleri Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı'dır.