Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Program mezunları bankalar başta olmak üzere tüm finans kurumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.