Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik ve mesleki bağlamlarda iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtıma dair eleştirel bir farkındalık kazanır. Öğrenciler, iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki kuramsal ve pratik bilgilerini, etik değerler ile bütünleştirerek edindikleri bu donanımı etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olur. Mezunlar, iş dünyasında iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtımın stratejik önemini değerlendirerek, kariyer hedefleri için uygulayabilir hale gelirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.