Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik ve mesleki bağlamlarda iletişim, radyo, televizyon ve sinemaya dair eleştirel bir farkındalık kazanır. Öğrenciler, İletişim ile Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarındaki kuramsal ve pratik bilgilerini, etik değerler ile bütünleştirerek edindikleri bu donanımı etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olur. Mezunlar, iş dünyasında İletişim ile Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının stratejik önemini değerlendirerek, kariyer hedefleri için uygulayabilir hale gelirler. Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.