Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Bu programın sonunda öğrenci,

Farklı hedef kitlelere yönelik Türkçe öğretimi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapabilecek,

Türkçenin öğretimi ile ilgili çağdaş gelişmeler ışığında yeni uygulamalarda bulunup bunları değerlendirebilecek,

Ulusal ve uluslararası alanda ana dil öğretimi ile ilgili akademik çalışmalara katılabilecek,

Çeşitli kurumlarda akademisyen, öğretmen, uzman, Türkolog vb. olarak çalışabilecektir.