Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

İstihdam Olanakları

Siyaset Bilimi Doktora Programı öğrencilerini geniş kariyer olanakları için hazırlar. Başarılı öğrenciler araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak veya yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak kariyer yapabilirler. Bunun yanı sıra bakanlıklar, müsteşarlıklar ve diğer kamu kuruluşlarında üst düzey pozisyonlarda ya da ulusal ve uluslararası örgütlerde ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer olanaklarına sahiptirler.