Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (%30 İngilizce)

İstihdam Olanakları

Kamu ve özel kuruluşlardan uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarından düşünce ve araştırma kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarının personel yönetimi ve insan kaynakları birimlerinden danışmanlık şirketlerine kadar çok değişik sektör ve iş kollarında iş bulabilmektedirler.
Başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi saygın kamu kuruluşları ve hemen tüm bakanlıkların Avrupa Birliği ya da uluslararası ilişkiler birimlerinde olmak üzere, yukarıda sıralanan çok çeşitli sektör ve iş kollarında çalışan mezunlarımız vardır.
Mezunlarımız, aldıkları formasyon sayesinde, yerel ve ulusal televizyon kanallarında ve yazılı basında tercih edilmektedirler. Günümüz dünyasında, özellikle de Türkiye'de medyanın siyaset ile iç içeliği düşünüldüğünde, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının tercih edildikleri rahatlıkla anlaşılabilir.
İster kamu, ister özel sektör olsun, günümüz dünyası; yereli ve küreseli aynı anda düşünebilen, olaylara birden çok pencereden bakabilen, hızlı düşünen, çözüm odaklı çalışabilen ve genel sosyal bilim formasyonuna sahip insanlara gereksinim duyuyor. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün temel amacı, lisans programı ve uyguladığı öğretim yöntemi ile yukarıda belirtilen özelliklere sahip insanları yetiştirmektir.