Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

YBS alanındaki personel ve araştırmacılar, genel olarak işletme, yönetim ve bilişim sistemleri konularını bir arada kapsayan alanlarda çalışırlar. İşletmelerin bilişim ihtiyaçlarını saptar, hedeflerini belirler, hedeflere ulaşacak planlar ortaya koyarak sistem için gerekli donanım, yazılım, personel vb. kaynak ve süreçlere yönelik ihtiyacı belirlerler. Çalışma ve uzmanlık alanları oldukça yaygındır. Genel olarak bilişim sistemleri yöneticisi, tasarımıcısı, geliştiricisi ve proje yürütücüsü olarak çalışabilmektedirler. Stratejik yönetim, finansal yönetim, veritabanı yönetimi ve işletilmesi, elektronik iş yönetimi ve e-ticaret alanlarında çeşitli kamu ve özel kurumlarda, yazılım geliştiren, şirketlerde, araştırma kurumlarında; kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda hizmet verebilmektedirler.