Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilirler ve işletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin özellikle teknolojiyi üreten ve yöneten bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın mezunlarından en etkin biçimde faydalanabilecek olan işlevsel bölümler telekomininasyon, üretim, araştırma-geliştirme bölümleri olacaktır. Mezunlar, aynı zamanda ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.