Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilirler ve işletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin birçok işlevsel bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın mezunlarından en etkin biçimde faydalanabilecek olan işlevsel bölümler muhasebe, iç denetim, finans, insan kaynakları yönetimi, iş geliştirme ve strateji, üretim planlaması, satın alma ve pazarlama bölümleri olacaktır. Mezunlar, aynı zamanda danışmanlık firmaları tarafından istihdam edilebilir ve ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.