Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

İstihdam Olanakları

Başarılı öğrenciler araştırma merkezlerinde araştırmacı olarak veya yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak kariyer yapabilirler. Bunun yanı sıra bakanlıklar, müsteşarlıklar ve diğer kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey pozisyonlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.