Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik ve mesleki bağlamlarda iç mekan tasarımına ilişkin eleştirel bir farkındalık kazanır. Öğrenciler, bu alandaki kuramsal ve pratik bilgilerini, etik değerler ile bütünleştirerek edindikleri bu donanımı etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olur. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.