Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Halk sağlığı yüksek lisansının tamamlayan öğrenciler

Sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı içerisinde çeşitli birimlerde görev yapabilirler
Sağlık yöneticisi olabilirler
Sağlıkla ilgili ulusal/ uluslararası örgütlerde görev yapabilirler
Sosyal hizmetler alanında görev yapabilirler
Üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilirler