Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Serbest avukatlık
Kamu avukatlığı
Noterlik
Hakim ve savcılık
Hukuk müşavirliği
Müfettişlik
Kamu ve özel sektörde orta ve üst düzey yöneticilik