Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilirler ve işletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin birçok işlevsel bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın mezunlarından en etkin biçimde faydalanabilecek olan işlevsel bölümler muhasebe, iç denetim, finans,iş geliştirme ve strateji bölümleri olacaktır. Mezunlar, aynı zamanda danışmanlık firmaları tarafından istihdam edilebilirler.