Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer eğitim kurumlarında okul/eğitim yöneticisi ve kadrolarında çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dallarında akademik kadrolarda çalışabilirler.