Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Halk sağlığı yüksek lisansının tamamlayan öğrenciler
Sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı içerisinde çeşitli birimlerde görev yapabilirler.
Sağlık yöneticisi olabilirler.
Sağlıkla ilgili ulusal/ uluslararası örgütlerde görev yapabilirler.
Sosyal hizmetler alanında görev yapabilirler.
Üniversitelerde akademik personel olabilirler.
.