Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen genel kabul şartları Türk ve yabancı öğrenciler için geçerlidir.Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, yine YÖK tarafından başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30'u alınarak hesaplanır.