Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için en az 55 ALES veya 149 GRE ya da 450 GMAT puanı alınmış olması gerekmektedir.
2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde İngilizce (KPDS, ÜDS, YDS) bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi veya Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünce yapılacak sınavın başarılması gerekmektedir.

Sınav Yüksek Lisans
KPDS 60
YDS 60
E-YDS 60
ÜDS 60
TOEFL (IBT) 72
CPE C
PTE 55
CAE C
Başkent Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı 60

Üniversitede eğitim dili Türkçedir. Üniversiteye başvuran yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere BAŞKENT TÖMER tarafından Türkçe yeterlilik
sınavı yapıIır. Öğrencilerden Türkçe düzeyi "A" ve "B" olan öğrenciler yerleştirildikleri
bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan
ancak, Önslisans/Lisans/Lisansüstü eğitimlerine başlaması uygun bulunan öğrencilere eğitimlerine
paralel olarak BAŞKENT TÖMER tarafından Türkçe dersleri verilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR).
2. ALES Belgesinin ya da GRE veya GMAT Belgesinin aslı ve fotokopisi.
3. Yüksek lisans için lisans diploması aslı ve fotokopisi.
4. Yüksek lisans için lisans not çizelgesinin (transkript) aslı.
5. Yüksek lisans için (varsa) yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi.
6. Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları Denklik Belgesi.
7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.
8. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar) ve niyet mektubu (lisansüstü programa katılma nedenleri ve hedefler belirtilecektir).
9. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL'nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.
10. İki adet fotoğraf.
11. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.