Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik doktora programına "Hemşirelik lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploması" sahibi öğrenciler, (Lisans ve Yüksek Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler) kabul edilecektir.
Öğrencilerin kabulü, eğitim süreleri ve programı tamamlamaları Başkent Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES'den, sayısal, eşit ağırlık, sözel puan türünün herhangi birinden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ALES sonucu yerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilebilir.
(c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların Üniversitelerarası yabancı dil sınavından (YDS) 100 üzerinden 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulunca başarı taban puanı belirlenen, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan KPDS,TOEFL ve benzeri dil sınavlarında eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.