Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
Programa başvuru yapabilmek için adayların:
a. Üniversitelerin Tıp Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölümlerden alınmış bir lisans diplomasına sahip olmaları;
b. Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK?ten denklik belgesi almış olmaları,
c. ALES den, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puan almaları, ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen başarı taban puanları almaları gerekir.
d. Adayların, yüksek lisans programına kabul edilmeleri için, YDS?den, 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.