Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Siyaset Bilimi Doktora Programına lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. Adaylar, en az bir derecesini bir sosyal bilim alanından almış olmalıdır. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 55 ALES (149 GRE, 450 GMAT); Lisans derecesi ile başvuru için en az 80 ALES (156 GRE, 580 GMAT) puanı almış olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi ile başvuru için en az 2.60/4.00; Lisans derecesi ile başvuru için en az 3.00/4.00 not ortalaması ile mezun olmuş olmak gerekmektedir. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur (KPDS: 70, ÜDS: 70, YDS: 70, TOEFL (IBT): 84, CAE: B, CPE: C, PTE: 71).
Bahsedilen sınavlara ilişkin belgesi bulunan adaylar mülakata alınırlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu (İNTERNETTEN DOLDURULACAKTIR).
2. ALES, GRE ya da GMAT puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
3. Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
4. Yüksek lisans ve Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi.
5. Yüksek lisans ve Lisans not çizelgelerinin/çizelgesinin (transkript) aslı.
6. Yurtdışı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları Denklik Belgesi.
7. Çalıştığı yerden veya mezun olduğu okuldan, her biri kapalı zarf içinde iki adet referans mektubu.
8. Adayın özgeçmişi (kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler; unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödüller ve burslar)
9. Adayın, doktora programına katılma nedenlerini ve amaçlarını, ilgilendiği araştırma konularını vb. belirten niyet mektubu
9. Ön kayıt ve başvuru ücreti olan 200 TL'nin, yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Denizbank A.Ş. Başkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.
10. İki adet fotoğraf.
11. Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
*Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez.