Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar mülakat değerlendirmesine alınır ve başarı durumları, Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre değerlendirilir.

Başvuran adayların, programa kabul edilmeleri için,
1. Enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Tezli Yüksek Lisans Programına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, GRE sınav sonuçları da kabul edilir.
3. YDS?den, enstitü kurulu tarafından belirlenecek puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan, bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Belirtilen sınavlardan birinden gerekli puana sahip olmayan adaylar, Üniversitece yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.