Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, (Değişik ibare: R.G.-2/2/2008-26775), lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %60'ı alınarak hesaplanır. Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme tam notu 60'ın altında bulunan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.
Programlara (tezli ve tezsiz) üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmuş herkes başvurabilir.