Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik doktora programına "Beslenme ve Diyetetik Lisans ve Yüksek Lisans Diploması" sahibi öğrenciler, (Lisans ve Yüksek Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler) kabul edilecektir. Öğrencilerin kabulü, eğitim süreleri ve programı tamamlamaları Başkent Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES'den, başvurduğu programın puan türünde 60 standart puandan az olmamak koşulu ile, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora yeterlik programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilebilir. Senato, bu taban puanların üzerinde puanlar belirleyebilir.
(c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların Üniversitelerarası yabancı dil sınavından (YDS) 100 üzerinden 60 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulunca başarı taban puanı belirlenen, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan ÜDS, KPDS,TOEFL (CBT/IBT) ve benzeri dil sınavlarında başarılı olan adaylar, o dilin yeterlik sınavından muaf tutulur.