Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır.
c) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükce görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenecek minimum puanları göz önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavındaki başarılı ya da başarısız olan adayları ilan eder.