Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı aranmayacaktır.
2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri
zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde İngilizce (KPDS, ÜDS, YDS) bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi veya Başkent Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Bölümünce yapılacak sınavın başarılması gerekmektedir.

Sınav Yüksek Lisans
KPDS 60
YDS 60
E-YDS 60
ÜDS 60
YÖKDİL 60
TOEFL (IBT) 72
CPE C
PTE 55
CAE C
Başkent Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı 60

Üniversitede eğitim dili Türkçedir. Üniversiteye başvuran yabancı uyruklu
öğrencilerin Türkçe düzeyini belirlemek üzere BAŞKENT TÖMER tarafından Türkçe yeterlilik
sınavı yapıIır. Öğrencilerden Türkçe düzeyi "A" ve "B" olan öğrenciler yerleştirildikleri
bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan
ancak, Önslisans/Lisans/Lisansüstü eğitimlerine başlaması uygun bulunan öğrencilere eğitimlerine
paralel olarak BAŞKENT TÖMER tarafından Türkçe dersleri verilir.

Başvuru ve kayıt süreci hakkında ayrıntılı bilgi için abu.baskent.edu.tr adresini ziyaret ediniz.