Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ALES'den, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile, Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilebilir. Senato, bu taban puanların üzerinde puanlar belirleyebilir.
c) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükce görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenecek minimum puanları göz önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavındaki başarılı ya da başarısız olan adayları ilan eder.
d) Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğerliği kabul edilerek, Enstitü Kurulunca başarı taban puanı belirlenen, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, KPDS, TOEFL ve benzeri dil sınavlarında başarılı olan adaylar, o dilin yeterlik sınavından muaf tutulur.
e) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden girer.