Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞLD607 ----- 3 + 0 15

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYIL-----
AKTS15
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Ünsal Sığrı
Doçent Doktor Mehmet Çakar
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İşletme bilim alanında Nitel Araştırma Yöntemleri konusunu bilir ve araştırma yapabilir.
2) Nitel araştırmalarda veri toplar, analiz eder,
3) Nitel veri analizinde nitel veri analiz yazılımını-programını kullanır.
4) Nitel araştırma desenlerini uygular, sonuçlarını raporlar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERAraştırma Yöntemleri Dersi Nicel Araştırma Yöntemleri dersi
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik İlkeler
2. Hafta Nitel Araştırmalara Özgü Etik Kurallar
3. Hafta Niteliksel Araştırma Süreci
4. Hafta Görüşme ve Odak Grup Görüşmesi
5. Hafta Eylem Araştırması
6. Hafta Örnek Olay Çalışması
7. Hafta İçerik Analizi
8. Hafta Gözlem
9. Hafta Gömülü Kuram
10. Hafta Gömülü Kuram
11. Hafta Nvivo Yazılımı Kullanımı
12. Hafta Nvivo Yazılımı Kullanımı
13. Hafta Bilgisayar Uygulamaları
14. Hafta Bilgisayar Uygulamaları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARProf. Dr. Ünsal Sığrı, Nitel Araştırma Yöntemleri Dersi Ders Notları
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem-Analiz, Sait Gürbüz ve F. Şahin, 2015.
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ahmet Güler, Mustafa Bülent Halıcıoğlu, Serkan Taşğın
Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, W.Lawrence Neuman
Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Nuri Bilgin
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı), Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek
Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Keith F. Punch
Nitel Araştırmaya Giriş, Corrine Glesne, Çeviri Editörleri Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu (3.Baskı)
Research Methods for Business Students, Mark Saunders, Philip Lewis, A. Thornhill (2009), Pearson.
Qualitative Research Practice. Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J.F. & Silverman, D. (2004), Sage.
Qualitative Researching with Text, Image and Sound, Bauer, M.W. & Gaskell, G. 2000, Sage.
An Introduction to Qualitative Research, Flick, U. (2009) London: Sage.
Research Methods for Everyday Life, Scott Vanderstoepp; Deirdre Johnston, Jossey-Bass, 2009.
Management Research Methods, Tharenou P.; Donohue R.; Cooper B., Cambridge, 2007.
Qualitative Research Methods, Mack N. ve diğerleri, USAID, 2005.
Essential guide to qualitative methods in organizational research, Catherine Cassell & G. Symon, 2004
Qualitative Organizational Research, Gillian Symon & Catherine Cassell, 2012.
Qualitative , Quantitative and Research Design, John W. Creswell, 2011
Fundementals of Qualitative Research, Johnny Saldana, 2011.
Management Research Methods, P. Theranau vd., 2007
The SAGE Handbook of Qualitative Research, N. Denzin & Y. Lincoln, 2005.
The Oxford Handbook of Qualitative Research, Patricia Leavy, Oxford University Press, 2014.
SAGE Qualitative Research Methods, Paul Atkinson & Sara Delamont, SAGE Publications, 2010.
Qualitative Research, Sharam Merriam, Jossey-Bass, 2009.
Qualitative Research in Management, R. Gupta & R. Awasthy, SAGE, 2015.
Qualitative Research Methods, S. Taylor & R. Bogdan & M. DeVault, Wiley, 2016.
A Companion to Qualitative Research, Uwe Flick, Ernst von Kardoff, Ines Steinke, Sage, 2004.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum,Soru-Cevap,Rapor Hazırlama,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Proje175
Toplam(%)100
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)100
Finalin Başarıya Oranı(%)0
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X   X   X   X
P2    X   X   X
P3  X      
P4        X
P5    X     X
P6  X      
P7  X       X
P8  X      
P9  X      
P10  X      
P11      X