Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ULUSLARARASI YÖNETİM İŞLD613 ------- 3 + 0 15

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYIL-------
AKTS15
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Mehmet Abdülkadir Varoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Uluslararası yönetim konularını bilir.
2) Kültürün işletmeler için anlamı ve boyutlarını kavrar.
3) Uluslararası operasyonların organizasyonunu öğrenir.
4) Politik risk yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
5) Motivasyon, liderlik, iletişim, karar alma gibi örgütsel süreçlerin kapsamını kavrar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLER
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Kültür ve kültür farklılıklarının yönetimi
2. Hafta Rekabet ve uluslararası yönetimde ulusal kültür faktörü
3. Hafta Kültürler arası iletişim
4. Hafta Kültürel sinerji
5. Hafta Çok kültürlü takımların yönetimi
6. Hafta Kültürler arası liderlik farklılıkları
7. Hafta Kültürler arası motivasyon farklılıkları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kültürler arası karar verme farklılıkları
10. Hafta Müzakere sürecinin kültürel farklılıkları
11. Hafta Türk kültürüne ilişkin çalışmalar
12. Hafta Kültür farklılıkları eğitimi
13. Hafta Çatışma, güç ve organizasyonlarda politik tutuma ilişkin kültür farklılıkları
14. Hafta Organizasyon tasarımında kültür etkisi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARDers Kitabı:
Dean McFarlin ve Paul Sweeney, International Management: Strategic Oppurtunities and Cultural Challenges, Houghton Mifflin, 2006, Third Edt., ISBN: 0618519831

Diğer kitaplar:
Richard Hodgetts ve Fred Luthans, International Management: Culture, Strategy, Behaviour, Mc Graw Hill, 2003, ISBN 0-07-119559-9
Nancy Adler, International Dimensions of Organizational Behaviour, Kent Publishing, 2001.
Schneider, S. ve J. Barsoux (1997) Managing Across Cultures, Prentice Hall.
Francesco, A. ve B. Allen Gold (1998) International Organizational Behaviour, Prentice Hall.
Hofstede, G. (1991), Cultures and Organizations, McGraw Hill Book Company.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİTartışma,Anlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Devam15
Makale Sunuşu120
Örnek Olay Sunumu125
Toplam(%)70
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)70
Finalin Başarıya Oranı(%)30
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2  X         X
P3        X  
P4  X     X   X  
P5  X   X       X
P6  X   X       X
P7  X         X
P8  X       X  
P9  X   X     X  
P10    X   X    
P11