Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI İŞLD635 Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Mehmet Abdülkadir Varoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Yöneticilerin işletmelerdeki rolünü kavrar.
2) Örgütsel ve yönetsel olguları açıklayan kuramsal yaklaşımları öğrenir.
3) Kuramların metodolojik temellerini kavrar.
4) Örgüt stratejisini tanımlayabilir.
5) Küreselleşmenin strateji üzerindeki etkisini bilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Strateji Süreci, Stratejik Karar Verme
2. Hafta Kurumsal Yönetişim ve Strateji
3. Hafta Yöneticiler ve Strateji
4. Hafta Ortam ve Rekabet
5. Hafta Rekabetçi Avantaj
6. Hafta İş Düzeyi Stratejileri ve Yapı
7. Hafta Dikey Bütünleşme
8. Hafta Farklılaşma Stratejileri ve Yapı
9. Hafta Farklılaşma Stratejileri ve Performans
10. Hafta Çok Birimli Yapılar
11. Hafta Satınalma Stratejileri
12. Hafta İçsel Yeni Girişimler
13. Hafta Global Strateji ve Çokuluslu Girişimler
14. Hafta İşbirliği Stratejileri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARMintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J., Ghoshal, S.2003 (4th edt.) The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Prentice Hall, U.K.
Akad, M.T. 2001. Strateji Üzerine, Kastaş Yayınları, İstanbul.
Hart, L. 2002. Strateji: Dolaylı Tutum, ASAM Yayınları, Ankara.
Handel, M. 2003. Sun-Tzu and Clausewitz-Compared (Savaş Sanatı ve Savaş Üzerine Karşılaştırma), Hava Harp Okulu Yayını, İstanbul.
Stacey, R. 1996. Strategic Management and Organizational Dynamics (second edt.), Financial Times, Pitman.
Andrews, K. 1980 (2nd edition) The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Irwin.
Barnard, C.I. 1962 (2nd edition) The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bartlett, C. and Ghoshal, S. 1989. Managing across borders: The transnational solution. Boston, MA: Harvard University Press.
Chandler, A.D. Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge, MA: MIT Press.
Kuhn, T.S. 1970 (2nd edition). The structure of scientific revolutions. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Morgan G. 1986. Images of Organization. Beverly Hills, CA: Sage.
Nelson, R.R. and Winter, S.G. 1982. An evolutionary theory of economic change. Boston, MA: Harvard University Press.
Penrose, E.T. 1959. The theory of the growth of the firm. Oxford, UK: Basil Blackwood.
Pfeffer, J. and Salancik, G.R. 1978. The external control of organizations. New York, NY: Harper & Row.
Porter, M.E. 1980. Competitive strategy. New York, NY: Free Press.
Porter, M.E. 1985. Competitive advantage. New York, NY: Free Press.
Porter, M.E. 1990. The competitive advantage of nations. New York, NY: Free Press.
Putterman, L. (ed), 1986. The economic nature of the firm: A Reader, Cambridge, UK: Cambridge University Press
Rumelt, R.P. 1974. Strategy-structure and economic performance. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Schelling, T.C. 1980 (2nd edition) The strategy of conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Williamson, O.E. 1985. The economic institutions of capitalism. New York, NY: Free Press.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev110
Devam120
Diğer130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1  X   X   X    
P2    X   X    
P3      X    
P4  X       X  
P5    X     X   X
P6    X     X   X
P7      X    
P8    X       X
P9  X   X       X
P10    X     X  
P11