Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
FİNANSAL YÖNETİM İŞLD636 İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Güray Küçükkocaoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Marjinal Sermaye Maliyeti gibi ileri yöntemleri kullanarak bir firmanın tümünün, bir bölümünün ya da bir projenin sermaye maliyetini bulabilir.
2) Sermaye bütçelemesi problemlerini, riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yaklaşımı ve diğer yöntemlerle çözebilir.
3) Modigliani ve Miller (MM) sermaye yapısı modelini (vergili ve vergisiz) ve Miller modelini açıklayabilir ve değerlendirebilir.
4) Finansal tehlike ve asimetrik bilginin sermaye yapısı üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
5) Miller and Modigliani'nin kayıtsızlık argümanı ve temettünün artık teorisi gibi temettü teorilerini açıklayabilir.
6) Temettü politikasını etkileyen diğer faktörleri tanımlayabilir.
7) Kısa ve uzun dönemli finansal planlamanın farklılıklarını bilir.
8) Sermaye yapısı kararını etkileyen faktörleri bilir.
9) Kiralama ile finansman ve melez finansman yöntemlerini bilir.
10) Şirket evlilikleri, satın almalar ve holding şirketlerin değerlemesi konusunda bilgi sahibidir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş ve finansal yönetime bakış, Finansal tablolar, nakit akışları ve vergiler
2. Hafta Finansal tabloların analizi, Finansal Çevre
3. Hafta Risk ve getiri, Paranın zaman değeri
4. Hafta Tahviller ve değerlemesi
5. Hafta Hisse senedi ve değerlemesi
6. Hafta Sermayenin maliyeti, Sermaye bütçelemesinin temeli
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Nakit akışının tahmini ve bütçelemenin diğer konuları, Risk analizi
9. Hafta Uzun dönemli frinansal planlama, Sermaye yapısı kararı
10. Hafta Temettü ve yeniden satışların dağıtımı, Menkuldeğerlerin çıkarılması
11. Hafta Kiralama ile finansman, Melez finansman
12. Hafta Hazır değerler yönetimi Kısa dönemli finansman
13. Hafta Türevler ve risk yönetimi, İflas, yeniden yapılanma ve likiditasyon
14. Hafta Evlilikler, satınalmalar ve Holdingler
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARFinancial Management; Theory and Practice, Brigham, Gapenski and Ehrhardt, Dryden Press
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav150
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10
P1                   
P2                   
P3                   
P4  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P5                   
P6                   
P7                   
P8                   
P9    X   X              
P10                  X   X
P11