Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞLD660 --- 3 + 0 15

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS15
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Hakkı Okan Yeloğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Nicel araştırma yöntemlerinin temellerini bilirler
2) İstatistiğin temel ve ileri konularını bilirler
3) Nicel değişkenler ile modeller kurmayı bilirler
4) Parametrik ve Nonparametrik nicel yöntemleri bilirler
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu ders için önerilen ön koşul yoktur.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik İlkeler
2. Hafta Nicel Araştırmalara Özgü Etik Kurallar
3. Hafta SPSS'e Giriş
4. Hafta Betimleyici İstatistikler, Frekans Dağılımları, Çapraz Tablolar
5. Hafta Hipotez Testleri I
6. Hafta Hipotez Testleri II
7. Hafta Kovaryans ve Korelasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Regresyon Analizleri
10. Hafta Regresyon Analizleri
11. Hafta Ölçek Geliştirme
12. Hafta Keşfedici Faktör Analizi
13. Hafta Doğrulayıcı Faktör Analizi
14. Hafta Diğer Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARTabachnick, B. G, & Fidel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (Fourth edition). Boston: Ally and Bacon
Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Yayınevi.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Proje130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X   X   X   X
P2    X   X   X
P3  X     X   X
P4  X   X   X   X
P5  X       X
P6  X     X   X
P7    X   X   X
P8      X   X
P9      X   X
P10  X   X   X   X
P11  X   X   X   X