Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE YASALAR HEM606 İkinci Yarıyıl (Bahar)-Üçüncü Yarıyıl (Güz)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-Üçüncü Yarıyıl (Güz)-İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Hayriye Ünlü
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sağlık, sağlık politikaları ve sağlık sistemi arasındaki ilişkiyi kurabilir ve açıklayabilir.
2) Toplumun sağlık sorunları ile yürürlükte olan sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi kurabilir.
3) Ülkemizde yaşanan sorunlarını açıklayabilir ve çözüm önerisi üretebilir.
4) Sağlık politikalarına eleştirel yaklaşabilir.
5) Sağlık hizmet sunumu içinde kendi konumunu sağlık politikaları doğrultusunda açıklayabilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta 1. Hafta Dersin Tanıtımı
2. Hafta 2. Hafta Türkiye'de Sağlık Sistemi
3. Hafta 3. Hafta Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Sistemi
4. Hafta 4. Hafta Dünya Sağlık Örgütünün Kuruluşu ve Amaçları
5. Hafta 5. Hafta Sağlık sistemi içinde hemşireliğin var olma biçimi ve hemşirelik kanunu
6. Hafta 6. Hafta "Herkese Sağlık " Hedeflerine giriş
7. Hafta 7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta 8. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 1-2)doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
9. Hafta 9. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 3-4) doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
10. Hafta 10. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 5-6) doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
11. Hafta 11. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 7-8) doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
12. Hafta 12. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 9-10) doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
13. Hafta 13. Hafta Türkiye'de Herkese Sağlık hedefleri (hedef 11-12) doğrultusunda yapılan yasal düzenlemeler
14. Hafta 14. Hafta Dersin değerlendirilmesi
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
DERGI/RAPORLAR
? Toplum ve Hekim Dergisi
? Journal of Health Systems and Policies
? Health Policy
? Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR)
? Journal of Public Health Policy
? Policy, Politics, & Nursing Practice (PPNP)
? DSÖ Raporları
? World Healh Organization Europe, Social Determinants of Health The Solid Facts Second Edition(2003), Publisher: WHO Regional Office, Denmark, ISBN: 9289013710
? Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Verileri
? Devlet İstatistik Enstitüsü (DPT) Verileri
? ?Sağlık 21, 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık?, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
? Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
? Sağlık ve Sosyal Güvenlikle İlgili Yasalar
? T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı

Kitaplar
? İlker Belek (2016) Sağlığın Politik Ekonomisi, Sosyal Devletin Çöküşü (4. Baskı),Yazılama Yayınevi. ISBN; 978-605-5892-13-5
? Ivan Illıch (2017) Sağlığın Gasbı 4. Baskı. Ayrıntı Yayınları. ISBN; 978-975-539-065-9

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİSunum, Anlatım, Tartışma, Question & Answer.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Makale Sunuşu125
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1  X        
P2    X   X    
P3         
P4          X
P5  X       X  
P6        X   X
P7  X        
P8    X      
P9      X    
P10        X  
P11    X      
P12         
P13  X   X   X