Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I HEM609 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili temel kavramları bilir,
2) Cerrahi hastalıkların hemşirelik bakımını yönlendiren ilkeleri sıralar,
3) Hastanın sağlığına ilişkin alınan kararları yararlılık açısından analiz edebilir,
4) Hastanın kendi bakımını sağlayabilmesi için etkili bir eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir
5) Cerrahi Hastalıkların Hemşireliğinde bilimsel problem çözme sürecini uygulayabilir
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2         
P3         
P4         
P5         
P6         
P7         
P8         
P9         
P10         
P11         
P12         
P13