Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I HEM611 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin tarihsel gelişimini inceleyebilecek
2) Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin felsefesi, ilkesi, standart ve rollerini, ilgili yasal mevzuatı uygulama alanlarıyla ilişkilendirerek tartışabilecek
3) Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmek için sorumluluk alabileceği politikaların geliştirilmesinde yer alabilecek
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13