Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I HEM613 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kadın sağlığı hemşireliğinin felsefesi ve rollerini açıklayabilecek
2) Kadın sağlığı ve kadının toplumsal konumu ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek
3) Kadın sağlığının önemini tartışabilecek
4) Üreme sağlığı/cinsel sağlığın kadın için önemini açıklayabilecek
5) Kadının üreme ve cinsel sağlığını ve etkileyen faktörleri hemşirelik açısından analiz edebilecek
6) Dünyada ve Türkiye'de kadının Üreme sağlığı/cinsel sağlık sorunlarının çözümünde hemşirenin rolünü tartışabilecek
7) Kadının üreme sağlığının korunması ve yükseltilmesinde hemşirelik hizmetlerinin yerini analiz edebilecek
8) Toplumsal cinsiyet kavramının kadın sağlığına etkisini tartışabilecek
9) Kadınla ilgili Ulusal ve uluslar arası toplantıların kadın sağlığı sorunlarının çözümündeki rolünü yorumlayabilecek
10) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadınla ilgili istatistiki verileri yorumlayabilecek
11) Kadının insan ve üreme Haklarını tartışabilecek,
12) Kadının toplumsal konumunun iyileştirilmesinde sağlık mesleği olarak hemşireliğin yerini analiz edebilecek.
13) Kadının Statüsüne ve Sağlığına Yönelik Yasal Düzenlemeleri tartışabilecek
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11Ö12Ö13
P1                         
P2                         
P3                         
P4                         
P5                         
P6                         
P7                         
P8                         
P9                         
P10                         
P11                         
P12                         
P13