Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I HEM615 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Anlatım, tartışma, sunum, soru-cevap, vaka çalışması
2) İç Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili kavram, ilke ve kuralları bireysel ve mesleki yaşamında uygulayabilir,
3) İç Hastalıkları Hemşireliği alanında öğrenilen becerileri uygulayabilir.
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13