Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I HEM617 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Halk sağlığı hemşiresinin rollerini ve fonksiyonlarını sıralar
2) Halk sağlığı hemşiresinin rollerini ve fonksiyonlarını sıralar,
3) Toplum sağlığını etkileyen faktörleri bilir,
4) Toplum sağlık sorunları konusunda farkındalık kazanır.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2       
P3       
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9       
P10       
P11       
P12       
P13