Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM619 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ailenin yapısal özeliklerini, ailedeki roller, güçler ve değerleri tanımlayabilir,
2) Aile hemşireliğinin teorik temellerini ve aile içi dinamikleri tanımlayabilir,
3) Aile merkezli bakımın önemini kavrar,
4) Ailenin gelişimsel dönemlerinin farkında olabilir,
5) Ailenin gelişimsel dönemlerine özgü risk yaklaşımıyla aile hemşireliği sürecini uygulayabilir.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2         
P3         
P4         
P5         
P6         
P7         
P8         
P9         
P10         
P11         
P12         
P13