Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR HEM620 ------- 1 + 6 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYIL-------
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Lale Taşkın
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kadın sağlığı hemşireliğinde kanıta dayalı uygulama kavramını tanımlayabilecek
2) Kanıta dayalı uygulamaların kadın sağlığı hemşiresi açısından önemini tartışabilecek
3) Literatür taraması yaparak buradan elde ettiği bilgi doğrultusunda farklı kanıt düzeyi olan hemşirelik uygulamalarını tartışabilecek
4) Kanıta dayalı uygulamayı kliniğe aktarmadaki güçlükleri (değişime direnç, bilgi eksikliği, prosedürler, brokratik süreçler vb.) sıralayabilecek
5) Hastane ortamında ve evde kadının fiziksel ve psikososyal sorunlarını belirleyerek sağlığının korunması ve yükseltilmesinde uygun danışmanlık ve bakım hizmetini uygulayabilecek.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen dersler "Kadın Sağlığı Hemşireliği I" ve II dersleridir.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta 1. Hafta Giriş
2. Hafta Kanıta dayalı uygulamalar nedir?
3. Hafta 2. Hafta Kadın sağlığı hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar
4. Hafta 3. Hafta Türkiye'de kadın sağlığı hemşireliği alanında son beş yılda yapılmış araştırma örneklerinin kanıt bakımından incelenmesi
5. Hafta 4. Hafta Uygulama öncesi tartışma ve danışmanlık
6. Hafta 5. Hafta Uygulama
7. Hafta 6. Hafta Uygulama
8. Hafta 7. Hafta Uygulama
9. Hafta 8. Hafta Ara sınav
10. Hafta 9. Hafta Uygulama
11. Hafta 10. Hafta Uygulama
12. Hafta 11. Hafta Uygulama
13. Hafta 12. Hafta Uygulama
14. Hafta 13. Hafta Uygulama
15. Hafta 14. Hafta Tartışma, sonuç ve öneri geliştirme.
16. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Lowdermilk DL, Lerry SE. et al. (2019), Maternity&Women?sHealthCare, 12. ed.,Mosby Elsevier, Philadelphia.
2. Okumuş H, Mete S (2009) Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık ,Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber, Deomed Yayıncılık, İstanbul.
3. Şirin A, Kavlak O. (Ed.), (2008) Kadın Sağlığı, İstanbul: BEDRAY Yayıncılık
4. Taşkın, L. (2016) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, VIII. Baskı Özyurt Matbaacılık, Ankara
5. Taşkın L. Eroğlu K. ve diğ. (2019). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum Ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi, Palme Yayıncılık. Ankara
6. Taşkın L (Çeviri Editörü) 2002. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. Palme yayıncılık, Ankara
7. Büyükkayacı Duman N (editör),(2018). Cinsel Sağlık, Nobel tıp kitabevi ltd.şti. İstanbul
8. Gilbert A S, Harmon J S. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. (çeviri ed: Taşkın L) Ankara: Palme Yayıncılık
9. Kızılkaya Beji N (editör) (2009). İnfertilite Hemşireliği. Acar Basım ve Cilt Sanayi, İstanbul
10. Kızılkaya B (Editör)(2016) . Kadın sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi . Ankara
11. Kömürcü N.(2012) Akış Şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi.İstanbul
12. Kömürcü N., Berkiten A (2008) Doğum Ağrısı ve Yönetimi. Bedray Yayıncılık, İstanbul
13. Mete S (Çeviri Editörü) (2016). Doğum Süreci. İstanbul Tıp Kitabevi. 2. baskı. İstanbul
14. Okumuş H., Mete S.(2009) Anne Babalar için Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri için Rehber. Deomed yayıncılık, İstanbul
15. Karaca Saydam B (2015). Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım.. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara
16. Coşkun Anahit (editör). (2016) . Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği el kitabı. Koç Üniversitesi yayınları. 2. Baskı, İstanbul
17. Sevil Ü.,Ertem G. (2016) Perinatoloji ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara
18. Ecevit Y., Karkıner N,.(editörler).(2011) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Yayını. 4. Baskı Eskişehir.
19. Seviğ Ü., Tanrıverdi G. (2012). Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul
20. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2009). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 (2.bs.). Ankara: Gizben Matbaacılık
21. Türkiye? de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. (2014). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara.
22. Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi (On-line)
a) Cinsellik ve cinsel Sağlık Özel Sayısı 2016 cilt 2, sayı 1
b) İncinebilir Kadınlar Özel Sayısı 2018 cilt 4 sayı 1
c) Üreme Sağlığı Özel Sayısı 2017 cilt 3, sayı 3
d) Onkoloji ve Kadın Sağlığı Özel Sayısı 2017 cilt 3, sayı 1
e) Kadın sağlığı ve şiddet özel sayısı 2016 cilt2, sayı 2
f) İnfertilite Hemşireliği Özel Sayısı 2016 cilt 3, sayı 3
g) Kadın Sağlığı özel sayısı 2015 cilt 1, sayı 2
Yabancı süreli dergiler
1. Sexuality and Disability Journal, ISSN: 0146-1044 (Print) 1573-6717 (Online)
2. International Breastfeeding Journal , ISSN: 1746-4358
3. Archives of Gynecology and Obstetrics, ISSN: 0932-0067 (Print) 1432-0711 (Online)
4. Journal of Human Lactation, ISSN: 08903344
5. Journal Of Obstetric Gynecologic And Neonatal Nursing, ISSN: 0884-2175
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım, Tartışma, Örnek Olay İncelemesi, Sunum.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev110
Makale Sunuşu130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2  X   X      
P3         
P4         
P5         
P6          X
P7         
P8         
P9      X    
P10         
P11         
P12        X  
P13