Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ HEM623 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Evde sağlık bakımının önemini, amaçlarını/nedenlerini ve tarihsel gelişimini açıklayabilir.
2) Evde sağlık bakım ekibi içinde hemşirenin, hekimin, sosyal hizmet uzmanı ve fizik tedavi ve rehabilitasyonu uzmanının rolünü kavrayabilir.
3) Evde bakımda enteral ve parenteral nutrisyonu değerlendirebilir.
4) Evde bakımın etik yönünü ve yasal yönünü kavrayabilir.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2       
P3       
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9       
P10       
P11       
P12       
P13