Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YAŞLI RUH SAĞLIĞI/ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI HEM625 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Yaşlılıkla ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2) Ülkemizde ve dünyada yaşlılık demografisi ve epidemiyolojisi konularında farkındalık geliştirebilme
3) Yaşlılıktaki fizyolojik, psiko-sosyal özellikleri ve değişimleri tanımlayabilme
4) Ülkemizde ve dünyada yaşlıya yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini ve ilgili yasal mevzuatları açıklayabilme
  

Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2       
P3       
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9       
P10       
P11       
P12       
P13