Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II HEM626 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarında yeni teorileri ve modelleri tanımlayabilir,
2) Sağlık ve sağlıkta eşitsizlikleri değerlendirerek halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarını kavrar,
3) Sağlıkla ilgili yasa ve politikaları inceleyerek toplum sağlığı açısından eleştirel bakabilir.
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13