Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ HEM627 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Transplantasyon için hasta ve vericinin yasal, fiziksel, psikolojik ve sosyal hazırlığını tartışılabilecektir.
2) Transplantasyon gerçekleştirilen bireylerde etik ve yasal sorunları açıklayabilecektir.
3) Transplantasyon hastasının hemşirelik bakımını tartışılabilecektir.
4) Transplantasyonda yer alan immün mekanizmaların karşılaştırılabilecektir.
5) Transplantasyon hastasında ortaya çıkabilecek rejeksiyon ve diğer sorunlarda hemşirelik bakımını açıklayabilecektir.
6) Transplantasyonda son gelişmeler ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını tartışabilecektir.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2           
P3           
P4           
P5           
P6           
P7           
P8           
P9           
P10           
P11           
P12           
P13