Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SAĞLIK ALANINA ÖZEL İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER HEM629 ----- 3 + 0 10

YARIYIL-----
10

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sağlık araştırmalarını planlama, yürütme ve uygun yöntemlerle veri toplama bilgisini edinecekler,
2) Sağlık araştırmaları verilerinde kullanılan özel ileri istatistiksel yöntemleri teorik olarak öğrenecekler,
3) Bu ileri istatistiksel yöntemler için geliştirilmiş özel istatistiksel paket programlarla verileri analiz edebilme ve yorumlama yeteneği kazanacaklardır.
  

Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13